Selecteer een pagina

Bij het overlijden van een familielid komt er veel op de nalatenschap kijken. Niet alleen moet er veel geregeld worden inzake het overlijden zelf met de begrafenis en het opstellen van de condoleance maar ook de erfenis zelf en de erfenis verdelen heeft veel aandacht nodig.

Testament

Wanneer een testament is opgemaakt door de erflater staat er vast wat de laatste wensen zijn en de daarbij behorende verdeling van de nalatenschap. Hierbij kan het voorkomen dat er restricties staan gemeld die ervoor zorgen dat een erfgenaam, die nog uitstaande schulden heeft tot de erflater, diens schulden in vordering gebracht moet worden op de erfenis.

Om tot een gelijke verdeling van de erfenis te komen zal de erfgenaam dan ook een toerekening van schulden of de inbreng van giften moeten maken om diens aandeel van de erfenis te vereffenen.

Daarnaast kan het testament ook een testamentair executeur aangewezen hebben die voor de verdeling van de erfenis zorgt. De executeur krijgt hierbij de taak als afwikkelingsbewindvoerder om de erfenis verdeling vast te leggen.

Geen testament

Wanneer er bij overlijden geen testament is opgemaakt dan zijn er geen vooropgestelde eisen en wensen beschikbaar van de erflater. In situaties zoals deze kan er veel getouwtrek ontstaan bij de erfgenamen.

Wanneer er geen testament is opgemaakt dan geldt de wettelijke verdeling van de nalatenschap. Hierbij hoeft er geen verdeling van de nalatenschap gemaakt te worden omdat deze bij wet ten gunste van de echtgenoot valt. Hierbij kunnen de kinderen van de nog levende echtgenoot nog wel hun kindsdeel opeisen.

Het ontbreken van een testament, ook bij het overlijden van de laatste ouder, kan de nalatenschap voor een conflict zorgen tussen de kinderen die de enige erfgenamen zijn. In de periode dat de nalatenschap nog niet is verdeeld hebben de erfgenamen in deze zaak gelijke rechtsverhoudingen die worden bepaald door de eis van redelijkheid en billijkheid.

Schulden

Als het blijkt dat bij een nalatenschap bekend wordt dat de erflater nog schulden heeft dan moeten deze ingevorderd worden op de vrijgekomen nalatenschap. Bij een wettelijke nalatenschap komen de schulden ten koste van de hoofd erfgenaam en heeft daarmee draagplicht op deze schulden.

Daarnaast bestaat er aansprakelijkheid op schulden ten behoeve van de erflater. Wanneer de echtgenoot of diens kinderen uitstaande schulden heeft bij de erflater dan hebben zij de aansprakelijkheid op deze schulden en moeten daarmee hun erfdeel vereffenen met hun schulden. Let op: de echtgenoot mag niet diens inmiddels vereffende schuld doorrekenen in het kindsdeel van de nalatenschap.

Met dit soort situaties die vaak voorkomen bij een nalatenschap is het consulteren van een erfrecht advocaat de beste stap voor iedereen. Hierbij worden de rechten en de plichten van de erfgenamen verduidelijkt.