Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat is WOZ-waarde?

WOZ-waarde staat voor de wet “Waardering Onroerende Zaken”. Met de WOZ-waarde wordt de waarde van de woning bedoeld. De WOZ wordt jaarlijks door de gemeente bepaald. Deze waarde vormt de basis voor heffingen en diverse belastingen.

WOZ-waarde huis

In het kadaster kunt u de WOZ-waarde zien van de huizen in Nederland. Indien de waarde van een huis niet te zien is, kan dit komen door:

  • De gemeente is niet aangesloten bij het WOZ-waardeloket.
  • Het is geen woning. Alleen de WOZ van woningen zijn openbaar.
  • De waarde van het huis is nog niet vastgesteld door de gemeente.

Als u wilt weten welke gemeenten aangesloten zijn kunt U dit opzoeken via “Overzicht aangesloten gemeenten“. Als u op zoek bent naar een waarde van een huis die niet beschikbaar is in het kadaster, kunt u de betreffende gemeente bellen en de WOZ opvragen.

WOZ waarde bestuursrecht

WOZ-waarde opvragen

Sinds 1 oktober 2016 kunt u de WOZ-waarde opvragen van verschillende woningen. Hierdoor kunt u uw eigen WOZ vergelijken met andere woningen. Dit kunt u eenvoudig en makkelijk opvragen bij het WOZ-waardeloket. Door het klikken op de plattegrond op de desbetreffende woning kunt u de WOZ-waarde opvragen.

Als de WOZ-waarde niet zichtbaar is bij het WOZ-waardeloket, kunt u dit opvragen bij uw gemeente. Via het WOZ-waardeloket kunt u alleen de WOZ-waarde zien. Gegevens zoals wie de eigenaar is, de taxatiewaarde of wat de verkoopprijs is van het huis is niet te zien. Ook gaat het alleen om WOZ van een huis en niet om bedrijfspanden.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

WOZ-waarde beschikking

De WOZ-waarde beschikking wordt elk jaar verstuurd naar de gebruiker/eigenaar van de onroerende zaak. De WOZ-waarde onroerende zaak is voor de beschikking en de aanslagen op hetzelfde biljet gecombineerd. Er wordt geen onroerendezaakbelasting betaald voor het gebruiken van een woning. Eerst (tot 1 januari 2016) kregen huurders geen WOZ beschikking van de woning. Sinds het invoeren van het woningwaarderingsstelsel (1 oktober 2015), hebben huurders in de sociale huursector belang bij de WOZ-waarde. De WOZ weegt 25% mee bij het bepalen van de maximale huur.

De WOZ-beschikking wordt jaarlijks verstuurd aan de eigenaar en/of gebruiker van de onroerende zaak, die ook het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen ontvangt.

Bezwaar WOZ-waarde

Als u uw WOZ-waarde wilt aanvechten omdat die volgens u niet juist is, kunt u een bezwaar schriftelijk indienen. Ook andere belanghebbenden zoals een mede-eigenaar, kan een WOZ-beschikking opvragen en bezwaar maken. Een bezwaar tegen de WOZ  moet u doen binnen 6 weken na ontvangst (dagtekening). Na die 6 weken heeft u geen recht meer om bezwaar te maken. Bezwaar maken kunt u zelf doen of via een bureau. Bezwaar maken tegen de tarieven van de belastingen die vanuit de WOZ komen, is niet mogelijk. Indien het niet mogelijk is om binnen 6 weken bezwaar te maken, kunt u een pro-formabezwaarschrift indienen. Hierdoor tekent u wel bezwaar aan, maar u vraagt uitstel voor uw onderbouwing.

WOZ waarde beschikking