Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat is ingebrekestelling?

Een ingebrekestelling is nodig voor het ontbinden van een overeenkomst wegens wanprestatie. Wanprestatie is wanneer een partij zijn afspraken niet nakomt jegens de andere partij. Hiervoor moet volgens de wet de schuldenaar in verzuim zijn. In de meeste gevallen is dan een ingebrekestelling nodig.

De ingebrekestelling wordt schriftelijk gedaan. In deze ingebrekestelling staat een termijn vermeld (redelijke termijn) waarbinnen de schuldenaar al zijn verplichtingen moet na komen. Meestal bedraagt deze termijn twee weken. Indien de schuldenaar na die redelijke termijn nog steeds niet zijn verplichtingen is nagekomen, treedt hij in verzuim.

Indien de schuldenaar zijn verplichtingen tijdelijk niet kan nakomen, kan de eiser een schriftelijke ingebrekestelling opstellen. In de ingebrekestelling moet vermeld staan dat hij voor het niet nakomen aansprakelijk is gesteld.

in gebreke stellen

In gebreke stellen

Het in gebreke stellen van een schuldenaar is dus een schriftelijke mededeling waarin staat vermeld dat de schuldenaar de overeengekomen afspraak dient na te komen. Hiervoor moet de schuldenaar een redelijke termijn worden aangeboden. Indien hij ook niet in deze gestelde termijn nakomt, is hij in verzuim.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Wat is verzuim?

De schuldenaar is in verzuim als hij zijn verplichtingen niet nakomt. Indien de schuldenaar in verzuim is, heeft de eiser meer mogelijkheden om tot een gewenste oplossing te komen.  De schuldeiser heeft de volgende mogelijkheden indien de schuldenaar in verzuim is:

  • Hij kan de verplichtingen van de schuldenaar opschorten. Dit wordt meestal gedaan indien de schuldeiser ook verplichtingen heeft naar de schuldenaar. Hiervoor is verzuim ook niet noodzakelijk.
  • De schuldeiser kan directe nakoming van de verbintenis eisen. In dit geval is verzuim niet nodig.
  • De overeenkomst kan ontbonden worden. Dit wordt gedaan indien het nakomen van de afspraken niet mogelijk is of tijdelijk niet mogelijk. Verzuim is niet per se nodig bij het ontbinden.
  • U kunt een schadevergoeding eisen. Dit is meestal alleen mogelijk als de schuldenaar in verzuim is. Indien de schuldenaar zijn verplichting op geen enkele manier meer kan nakomen, omdat er bijvoorbeeld sprake is van een fatale termijn, is een ingebrekestelling niet nodig. In dit geval kan gelijk schadevergoeding worden geëist.

Ingebrekestelling belastingdienst

Indien de belastingdienst zijn afspraken niet nakomt, bijvoorbeeld bij toeslagen, kunt u de belastingdienst in gebreke stellen. Hierdoor vraagt u aan de belastingdienst om dit alsnog binnen 2 weken te doen. Hiervoor kunt u een formulier digitaal invullen. Deze kunt u vinden bij “Formulier bij niet tijdig beslissen

ingebrekestelling belastingdienst