Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat is strafrecht?

Bij strafrecht beoordeelt de rechter of er een strafbaar feit is gepleegd en of de verdachte daarvoor gestraft moet worden. De verdachte is pas onschuldig indien het tegendeel is bewezen. Strafrecht gaat over alle handelingen en gedragingen waar een Nederlander zich aan moet houden. Doet hij dit niet dan pleegt hij een strafbaar feit. Het strafrecht kan ingedeeld worden in twee soorten, namelijk overtredingen en misdrijven. Overtredingen zijn de lichte straffen, zoals een bekeuring. Misdrijven zijn wegen zwaarder dan overtredingen, zoals een inbraak, moord of geweldpleging.

Strafrecht

Wat valt onder strafrecht?

De meest voorkomende strafbare feiten die voorkomen bij het strafrecht zijn: huishoudelijk geweld, mishandeling, bedreiging en diefstal. Op deze website is informatie te vinden over deze onderwerpen. Wij hebben aangesloten advocaten die gespecialiseerd zijn in dit vakgebied.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

Plaats opdracht

Bedreiging

In de meeste gevallen bedreigt men de ander met de dood of fysiek geweld. Niet alle bedreigingen vallen onder een strafbare bedreiging. Of een bedreiging strafbaar is hangt af of de bedreiging voldoet aan de vereisten die in de wet voorgeschreven staan. Dit gaat voornamelijk over de ernst (objectief) van de bedreiging en de beleving (subjectief) van het slachtoffer. Het komt redelijk vaak voor dat het slachtoffer zich bedreigd voelt terwijl er geen sprake is van een strafbare bedreiging. Het kan ook juist andersom zijn. De andere voelen zich niet bedreigd terwijl ze te maken hebben met een zware bedreiging.

Mishandeling

We praten over mishandeling als het gaat over het verkeerd behandelen van een ander. Het verkeerd behandelen van een ander persoon door bijvoorbeeld afspraken niet na te komen, voldoet niet aan de eisen voor een strafrechtelijke veroordeling.  Het is niet precies duidelijk wat volgens de wet onder mishandeling valt.  In het algemeen gaat mishandeling over het toebrengen van verwondingen, pijn of fysieke schade bij een ander. Hierbij kunt u denken aan het trappen of slaan van een ander.

Mishandeling strafrecht

Oplichting

Met oplichting wordt bedoeld dat een persoon voordeel behaalt door een ander persoon te misleiden. Voordeel kan worden vertaald naar geld of goederen, het verlenen van een dienst en het aangeven of tenietdoen van een schuld. Niet alle oneerlijke zaken vallen onder oplichting. Er is alleen sprake van oplichting als er volgens de wet genoemde oplichtingsmiddelen worden toegepast.