Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Voor wie is beschermingsbewind?

Beschermingsbewind is bedoeld voor mensen die een lichamelijke of psychische beperking hebben waardoor hij of zij zijn eigen financiën niet zelfstandig kan regelen. Beschermingsbewind, zoals de naam al zegt, zorgt voor bescherming. Door deze bescherming kunnen andere mensen geen misbruik maken van de persoon die beschermd is. Beschermingsbewind wordt ook wel bewind of onderbewindstelling genoemd. De persoon die de onder bewind gestelde helpt (bewindvoerder) beheert de inkomsten en zorgt ervoor dat alle kosten, zoals bijvoorbeeld de vaste lasten, op tijd betaald worden. Ook zorgt de bewindvoerder ervoor dat de kans kleiner wordt dat de persoon die onder bewind staat nieuwe schulden krijgt. Samengevat regelt de bewindvoerder alle financiële zaken van de onder bewind gestelde.

beschermingsbewind beslag

Beschermingsbewind beslag

Is het mogelijk om beslag te leggen als iemand onder beschermingsbewind staat? Ja, dit is mogelijk als de rechter dit bepaald heeft. De deurwaarder is altijd verplicht beslag te leggen als de opdrachtgever hierom gevraagd heeft. De bewindvoerder kan tegen beslag op beschermingsbewind niks doen. Het enige wat de bewindvoerder kan doen is de deurwaarder informeren over de situatie van de persoon en dat het beslagleggen een kleine kans van slagen heeft, waardoor er onnodige kosten zouden worden gemaakt. De deurwaarder dient dit te overleggen met de opdrachtgever in de hoop dat de opdrachtgever stopt met de aanvraag op beslaglegging. Uiteindelijk bepaalt de opdrachtgever of er beslag wordt gelegd op de goederen van de onder bewind gestelde.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Beschermingsbewind aanvragen

Beschermingsbewind aanvragen kan bij de kantonrechter. Voor het aanvragen bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Wel kan het gemakkelijker zijn om hiervan gebruik te maken. De procedure wordt gestart door een aanvraagformulier in te vullen met bijlagen. Op dit aanvraagformulier vermeldt u waarom u bewind aanvraagt. Indien mogelijk moet u bewijsstukken toevoegen om uw aanvraag te onderbouwen. Het is verstandig om bij dit formulier ook de bereidverklaring en de akkoordverklaring mee te sturen.

De volgende instellingen of diensten kunnen een aanvraag indienen:

Professionals

  • Dit zijn de bewindvoerder of mentor, de curator;
  • De officier van justitie;
  • De instelling die de betrokkene verzorgt of begeleidt;
  • Het college van burgemeester en wethouders van de woonplaats van de betrokkene als bewind wegens verkwisting of problematische schulden wordt aangevraagd;

Persoonlijk, familie of gezaghebbende:

  • Hieronder valt de persoon zelf, echtgenoot of een andere partner;
  • Familieleden tot in de 4e graad. Dit zijn grootouders, ouders, kinderen, kleinkinderen, zussen, broers, ooms, tantes, nichten en neven;
  • De persoon die het gezag uitoefent. Dit kan bijvoorbeeld de voogd zijn; 

Beschermingsbewind bevoegdheden

Zoals hierboven beschreven staat neemt de bewindvoerder alle beslissingen aangaande geld en goederen die onder beschermingsbewind staan. Ook mag de bewindvoerder belastingaangifte en huurtoeslag of bijstand aanvragen. Een bewindvoerder mag geen beslissingen nemen over persoonlijke zaken. Als u onder bewind staat bent u nog wel handelingsbekwaam. Deze persoon mag bijvoorbeeld wel zelf een testament maken als hij nog bij kennis is en weet wat dit betekent.

Taken van de bewindvoerder zijn onder andere ervoor te zorgen dat de maandelijkse vaste lasten worden betaald, spaargeld wordt opgebouwd, voor (indien van toepassing) schulden een oplossing wordt gezocht. Ook zorgt hij ervoor dat er geen bijzondere/extreme uitgaven worden gedaan.

beschermingsbewind bevoegdheden