Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Vaststellingsovereenkomst

Een vaststellingsovereenkomst wordt gemaakt indien de werkgever en werknemer in overleg de arbeidsovereenkomst willen beëindigen. Het voordeel van wederzijdse goedvinden van ontslag is dat u geen onnodige en tijdrovende procedures hoeft te volgen bij het UWV of de kantonrechter.

Vaststellingsovereenkomst, wat doet het?

Als beide partijen in overleg de arbeidsovereenkomst willen beëindigen, zijn zij verplicht om schriftelijk de afspraken te noteren. In de vaststellingsovereenkomst worden deze afspraken opgenomen.  De vaststellingsovereenkomst kan 14 dagen na toestemming van beide partijen veranderd worden zonder enige opgave van reden door 1 van de partijen.

vaststellingsovereenkomst

Inhoud van een vaststellingsovereenkomst

 • Geheimhoudingverklaring. De werkgever kan ervoor kiezen om een geheimhoudingsverklaring in de vaststellingsovereenkomst op te nemen over gevoelige informatie of over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.
 • Transitievergoeding of ontslagvergoeding.  De werkgever en werknemer kunnen onderling een ontslagvergoeding afspreken. Het is echter niet verplicht om een transitievergoeding af te spreken. Indien dit onderling niet lukt kan de hoogte van de ontslagvergoeding op basis vanuit de kantonrechtersformule uitgesproken worden. Ontslagvergoeding is meestal hoger dan een transitievergoeding.  Dit is omdat een ontslagvergoeding niet gedaan wordt via de kantonrechter of het UWV. Hierdoor voorkom je lange procedures bij de kantonrechter.
 • Einddatum. Voor een uitkering na ontslag(WW-uitkering) is het belangrijk dat de einddatum van het dienstverband gelijk is aan de ingangsdatum van de uitkering.
 • Dit is bijvoorbeeld uw salaris, vakantiegeld, loon, bonussen, 13e maand etc.
 • Afronden van werkzaamheden. Uw werkzaamheden afronden of overdragen tot het moment dat de arbeidsovereenkomst stopt.
 • Bedrijfseigendommen inleveren.Afspraken maken wanneer u bijvoorbeeld de auto van de zaak in moet leveren of een telefoon.
 •  Indien er een concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, kan middels een vaststellingsovereenkomst hier van worden afgeweken. Ook kan de werkgever een concurrentiebeding toevoegen, indien deze niet was opgenomen in de arbeidsovereenkomst.
 • Wie betaalt de juridische kosten. U kunt ervoor kiezen dat de werkgever de juridische kosten betaalt voor bijvoorbeeld het laten controleren van de vaststellingsovereenkomst.
 • Finale kwijting. Hiermee kunnen de werkgever en werknemer afspreken dat er geen andere claims kunnen komen buitenom de vaststellingsovereenkomst.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Uitkeringen

Zoals hierboven beschreven staat heeft u geen toestemming nodig van een kantonrechter of het UWV over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst.  Bij het opstellen van een vaststellingsovereenkomst moet u wel rekening houden met de punten voor de eisen aan de WW-uitkering waar het UWV naar kijkt. Dit zijn namelijk:

 • Adresgegevens en naam van beide partijen.
 • Datum en plaats waar de vaststellingsovereenkomst is ondertekend.
 • Beide partijen moeten akkoord zijn met het ontslag.
 • Voor het ontslag zijn er geen dringende reden.
 • De datum van uitdiensttreding. Dit is belangrijk voor het aanvragen van de WW-uitkering.
 • De datum van de eindafrekening.
 • De reden van het ontslag.