Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat zijn vluchtelingen?

Vluchtelingen zijn vaak personen die vluchten om politieke redenen. Denk hierbij aan oorlog of vrijheidsberoving op grond van godsdienst of seksuele geaardheid. Vaak wordt het verschil tussen vreemdeling, vluchteling en asielzoeker door elkaar gehaald. Een vreemdeling is een persoon die geen Nederlandse nationaliteit bezit. Een asielzoeker is in principe een vreemdeling die zijn eigen land heeft verlaten en asiel aanvraagt bij de Nederlandse overheid. Een vluchteling is een persoon die terecht vlucht uit zijn eigen land. Deze personen krijgen een asielvergunning. Indien een persoon 5 jaar een asielvergunning heeft in Nederland, hij spreekt goed Nederlands en kent de Nederlandse samenleving kan een Nederlandse nationaliteit aanvragen.

Vluchtelingen

Vluchtelingen en Asielzoekers

Een asielzoeker is een persoon die zijn eigen land verlaat en vervolgens asiel aanvraagt in een ander land. Een asielzoeker krijgt in Nederland bij aankomst onderdak, eten, toiletartikelen en wasmiddel. Een asielzoeker krijgt tijdens zijn asielprocedure maximaal €58 per week voor kleding, eten en zakgeld voor andere uitgaven. Asielzoekers krijgen € 12,95 per week zakgeld. Dit is ook voor de kinderen. Het eetgeld is afhankelijk van de gezinssamenstelling en de leeftijd. Sinds 2016 krijgen alleenstaande asielzoekers per week €45,36 voor voeding. Een gezin (ouders en twee kinderen) ontvangt gemiddeld € 112 per week. Indien een asielzoeker in een opvangcentrum woont, krijgt hij een lagere vergoeding. Een alleenstaande krijgt in dat geval € 29,12 per week, een gezin (ouders met 2 kinderen) gemiddeld €68,00 per week.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Eenmalige vergoedingen asielzoeker

Een asielzoeker kan ook een eenmalige vergoeding krijgen. Denk hierbij aan:

  • Reiskosten (Voor onderwijs, asielprocedure of medische zorg);
  • Kookgerei;
  • Kosten voor school (leerplichtige kinderen). Dit bedraagt gemiddeld € 35 per schooljaar;
  • Vergoeding voor werkzaamheden, dit is maximaal € 14 per week.
Asielzoeker