Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wat is een huurovereenkomst?

Voor het verhuren van een woning is een huurovereenkomst nodig. In deze overeenkomst staan alle afspraken die gemaakt worden tussen de huurder en verhuurder. Door het aangaan van een huurovereenkomst tussen huurder en verhuurder voorkomt u vervelende situaties.

Voor het maken van een huurcontract zijn voorbeelden te vinden van verschillende standaard huurovereenkomsten. Deze kunt u na uw eigen wens aanvullen met andere afspraken.  Houdt er rekening mee dat als in de huurovereenkomst afspraken staan die niet rechtsgeldig zijn, denk hierbij aan een te hoge huurprijs, waardoor de huurovereenkomst niet geldig is.

Het is verstandig om de prijs van de kale huur en de prijs van gas/water/licht apart in rekening te brengen, om zo te voorkomen dat er onenigheid bestaat over de huurprijs.

Huurovereenkomst

Huurbescherming

Indien u huurbescherming krijgt, betekent dit dat de eigenaar van het huis (de verhuurder) niet zomaar de huur kan stoppen. Zowel onzelfstandige woningen (zoals studentenkamers) als zelfstandige woningen hebben huurbescherming. Ook huurders met geliberaliseerde huurcontracten (hogere aanvangshuurprijs) hebben huurbescherming.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

Plaats opdracht

Wie heeft huurbescherming?

  • Medebewoners, medehuurders en onderhuurders krijgen ook huurbescherming. Ook huurders die wonen in een woonwagenstandplaats of woonwagen krijgen huurbescherming.
  • Indien u een kamer, appartement of een huis huurt heeft u huurbescherming. Dit is ook geldig voor huurders met een geliberaliseerd huurcontract. (hogere aanvangshuurprijs)
  • Huurders zonder een schriftelijke huurovereenkomst krijgen huurbescherming. Mondelinge overeenkomsten zijn ook geldig, alleen zijn deze vaak lastig te bewijzen.
  • Voor studentenkamers, hospitakamers en tijdelijke huurders gelden speciale regels. De verhuurder kan bij deze groepen soms makkelijker de huur opzeggen.

Huurders zonder huurbescherming

Huurders van een dienstwoning, recreatiewoning of een winkelwoning krijgen geen huurbescherming. Indien u een verschil krijgt met de verhuurder, kunt u advies vragen bij onze aangesloten advocaten. Ook als u op een woonboot woont waar u een ligplaats huurt heeft u geen huurbescherming. De overheid wil deze wet veranderen, zodat woonboot-eigenaren die een huurplaats huren huurbescherming krijgen.

geld huurbescherming

Huurcontract opzeggen

Voor het opzeggen van de huurovereenkomst zijn er voor de verhuurder en huurder verschillende regels waaraan zij zich moeten houden. Een huurder moet het huurcontract per aangetekende brief opzeggen. De verhuurder moet de huurder minimaal 3 maanden van tevoren per aangetekende brief de huurder melden dat de huurovereenkomst opgezegd wordt.

Regels voor huurder huurovereenkomst

De regels voor de huurder zijn als volgt:

  • De huur moet u schriftelijk en per aangetekende brief opzeggen. Hiervoor hoeft u geen reden te vermelden.
  • U bent verplicht zich te houden aan de opzegtermijn. Deze is hetzelfde als de betalingstermijn. Dit is minimaal 1 maand en maximaal 3 maanden. In de meeste gevallen bedraagt dit zoals de betalingstermijn, 1 maand. Indien in de huurovereenkomst staat dat er een langere opzegtermijn is dan de betalingstermijn, dan moet u nog steeds 1 tot 3 maanden van tevoren op zeggen.
  • Bij een huurovereenkomst voor een vaste periode (bijvoorbeeld 1 of 5 jaar), kunt u de huur niet eerder beëindigen dan de afgesproken periode. U kunt alleen eerder stoppen met huren als de verhuurder hiermee akkoord gaat.
Regels huurovereenkomst