Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Welke rechtsgebieden zijn er?

Er zijn veel verschillende rechtsgebieden in Nederland. “Advocatenkantoorzoeken” werkt samen met advocaten die gespecialiseerd zijn in alle rechtsgebieden in Nederland. Maar welke rechtsgebieden zijn er? Onder welke rechtsgebied valt mijn zaak? Hieronder staan alle rechtsgebieden beschreven met informatie wat eronder valt.

Arbeidsrecht

Arbeidsrecht heeft te maken, zoals het woord eigenlijk al zegt, met alle zaken omtrent werk, arbeidsovereenkomsten en relatie tussen werkgever en werknemer. Alle wetten die te maken hebben met arbeidsrecht zijn van kracht indien er sprake is van een arbeidsovereenkomst.

De wetten die onder arbeidsrecht vallen gaan veelal over de rechten en plichten van werkgever en werknemer. Niet alle wetten en regels zijn in detail beschreven, maar er zijn bijvoorbeeld richtlijnen gemaakt die nageleefd dienen te worden. Arbeidsrecht geeft vooral de werknemer veiligheid en de werkgever plichten.

arbeidsrecht rechtsgebieden

Bestuursrecht

Bij bestuursrecht gaat het over zaken die te maken hebben met de overheid. Indien u het niet eens bent met een beslissing die is gemaakt door een bestuursorgaan, kunt u zich beroepen op de wetten van het bestuursrecht. Zaken die hieronder vallen zijn uitkeringen, belastingen,verblijfsvergunningen, asielaanvragen, omgevingsvergunningen, arbeidszaken ambtenaren of een niet tijdige beslissing van een bestuursorgaan.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Letselschade

Onder letselschade valt alle lichamelijk en geestelijke schade die direct, na, of tijdens een ongeluk en een ongeval zou zijn ontstaan.Deze ongelukken of ongevallen kunnen gebeuren tijdens uw werk, tijdens het rijden (verkeersongeluk of door bijvoorbeeld een medische fout. Indien de tegenpartij verantwoordelijk is voor uw letselschade, krijgt u meestal een schadevergoeding.

Huurrecht

Onder het huurrecht vallen voornamelijk huurovereenkomsten. Indien sprake is van een huurovereenkomst, dient de persoon die het pand verhuurt zijn pand beschikbaar te stellen en de huurder dient een tegenprestatie te leveren, door hiervoor te betalen. Dit is meestal een maandelijks geldbedrag. Onder het huurrecht zijn er nog meer wettelijke regels vastgesteld voor de verhuurder en de huurder. Deze wettelijke regels zijn van kracht indien er geen afwijkende regels zijn opgesteld.

Contractenrecht 

Het contractenrecht gaat over alle zaken omtrent een overeenkomst. Het is voor een bedrijf of werknemer belangrijk dat de overeenkomst goed is opgesteld. Elke fout in een contract kan grote gevolgen hebben voor zowel de werkgever als werknemer. Daarom is het belangrijk dat de belanghebbende het contract laat controleren door een advocaat voordat u dit ondertekent.

contractenrecht rechtsgebied

Civiel recht

Civiel recht gaat over zaken tussen burgers onderling of tussen bedrijven. Een andere naam voor civiel recht is privaatrecht.Civiel recht gaat in als je iets huurt of koopt, bij familieproblemen, indien u bij een bedrijf gaat werken en alle andere gevallen die niets met de overheid te maken hebben. Dus het arbeidsrecht, huurrecht en personen- en familierecht vallen onder civiel recht.

Personen- en Familierecht

Onder Personen- en Familierecht vallen alle zaken die te maken hebben met familie en personen. Hierbij kunt u denken aan erfenis, voogdij, scheidingen, alimentatie, gezinshereniging, naamswijziging, afstamming, geboorte en huwelijken. Wat ook een onderdeel is van het Personen- en Familierecht zijn de verdragen zoals het verdrag betreffende de Rechten van het Kind en de internationale regels die te maken hebben met het familierecht.

personen-en-familierecht rechtsgebied

Strafrecht

Strafrecht gaat over alle gedragingen en handelingen waaraan een Nederlandse burger zich moet houden. Personen die zich niet houden aan de regels en hiermee dus een strafbaar feit plegen, vallen onder het strafrecht. Strafrecht wordt verdeeld over twee soorten, namelijk misdrijven en overtredingen. Misdrijven zijn zware overtredingen zoals geweldpleging, inbraak of vandalisme. Bij overtredingen gaat het over lichte straffen. Een voorbeeld hiervan is een bekeuring.

Ondernemingsrecht

Indien een bedrijf of organisatie winst wil maken en het gaat om een rechtspersoon, valt het bedrijf/organisatie onder het ondernemingsrecht. Stichtingen en verenigingen vallen niet onder het ondernemingsrecht. Problemen met een faillissement, zakenpartner of het insolventierecht vallen bijvoorbeeld onder ondernemingsrecht. Ondernemingsrecht wordt regelmatig onderverdeeld in een rechtspersonenrecht en een vennootschapsrecht. Vennootschapsrecht gaat alleen over een B.V. en een N.V. Rechtspersonenrecht gaat over alle rechtspersonen, waaronder dus ook een B.V. en een N.V. vallen.

Vreemdelingenrecht

Vreemdelingenrecht heeft betrekking op de toelating, verblijf en verwijdering van vreemdelingen. Een vreemdeling is een persoon die niet in het bezit is van een Nederlandse nationaliteit of een gelijkgestelde nationaliteit. Het vreemdelingenrecht wordt verdeeld over twee gebieden, namelijk asielrecht en het reguliere vreemdelingenrecht. Het asielrecht gaat over personen die vanwege veiligheidsredenen naar een ander land toegaan, in de hoop dat ze daar een asielvergunning kunnen krijgen. Regulier vreemdelingenrecht gaat over de gevallen die geen betrekking hebben op asiel.

Staat uw rechtsgebied er niet tussen?

Staat uw rechtsgebied er niet tussen? Neem gerust contact met ons op!