Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Advocaat zoeken

Ieder mens kan in het verloop van zijn of haar leven te maken krijgen met juridische problematiek. Om dit in goede banen te leiden, kan het nodig zijn om de hulp van een advocaat in te roepen. De advocaat kunt u van deskundige adviezen voorzien, kleinschalige ondersteuning bieden, maar ook u begeleiden tijdens gerechtelijke procedures wanneer het vraagstuk voor een rechter belandt. Niet in alle gevallen is het nodig om een advocaat in te huren; toch is dit de aangewezen persoon om je bij allerlei conflicten met raad en daad bij te staan. Een goede advocaat zoeken kan nog een hele uitdaging zijn, zeker als je nog nooit in de juridische wereld hebt vertoefd. Inzicht in de aandachtspunten kan dan helpen om een beter beeld te krijgen van het wel en wee van de advocatuur.

arbeidsrecht rechtsgebieden

Een advocaat nodig hebben

Een juridisch probleem kan betrekking hebben op een simpele burenruzie, maar kan ook gaan over arbeidsvoorwaarden waar niet aan voldaan wordt, een ontslagregeling, een conflict met de woonstichting over het huurcontract of een scheiding waarbij partners niet geheel meer op één lijn liggen. In al deze gevallen kan het raadzaam zijn om een advocaat ter ondersteuning aan te nemen. Lang niet altijd is dit noodzakelijk; het is zeker ook niet verplicht. Indien u verwacht dat u het zelf redt en een goede verdediging kunt geven of een heldere weergave aan feiten kunt voorleggen, kun je ook afzien van het inhuren van een advocaat.

Gevallen waarin een advocaat niet nodig is

Bekijk wanneer je overgaat tot een advocaat zoeken, altijd zorgvuldig of deze ondersteuning voor jouw situatie iets bijdraagt. Het is geenszins altijd noodzakelijk, maar het kan in veel gevallen voor het verkrijgen van extra gemoedsrust zeker raadzaam zijn. Wanneer je zaak wordt voorgeleid bij de kantonrechter, zal een advocaat niet altijd direct nodig zijn. Hierbij moet je denken aan civiele zaken omtrent conflicten op de werkvloer, met de woningstichting of lichte straffen die worden gevraagd voor straffeiten in het verkeer. Ook financiële zaken met een aandeel van een bedrag onder de 25.000 euro worden hier voorgeleid. 

 

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

Plaats opdracht

Zelf de verdediging nemen

In veel gevallen kun je hierin zelf de verdediging op je nemen. Ook als je als burger of als bedrijf tegenover de overheid staat, kunnen ze je nooit verplichten tot het inhuren van een advocaat. Zelfs niet als je zaak al in hoger beroep wordt genomen. Toch is het bij juridisch ingewikkelde zaken raadzaam om wel te kiezen voor de expertise van een advocaat. Deze weet zich namelijk gemakkelijker door de procedure een weg te banen. Je weet zelf namelijk niet altijd hoe de wetgeving in elkaar steekt en op welke punten je een beroep kunt doen voor je verdediging.

Verstandig om hulp in te roepen

Ook conflicten of kwesties die uiteindelijk voor een kantonrechter zullen worden voorgelegd, kunnen dusdanig complex worden, dat het zeker verstandig is om deskundig advies in te winnen. Je weet immers niet wat er op je af komt, wat de wetgeving is en wat er allemaal nog bij komt kijken. Ook ben je niet altijd volledig op de hoogte van wat je rechten en plichten zijn, waardoor het verloop van het proces onverwachts een hele andere wending kan nemen, die mogelijk niet altijd even gewenst is, of de uitkomst geeft zoals je dit graag had gezien. Een advocaat is daarentegen wel bekend met alle ins-and-outs van de wetgeving en kan daardoor gemakkelijker inspelen op de ontwikkelingen. Door de ervaring die de advocaat heeft opgedaan, weet hij wat hij kan verwachten, hoe het verloop is van procedures en hoe hij kan aansturen op goede oplossingen.

Tijdig advies voorkomt escalatie

Het kan aantrekkelijk zijn om eerst zelf te proberen het probleem op te lossen en te proberen in een situatie tot een acceptabele schikking te komen, waar beide partijen tevreden over kunnen zijn. In praktijk lukt dit niet altijd even voorspoedig en loont het om het vraagstuk bij een onpartijdige partij voor te leggen. Een advocaat kan je voorzien van deskundig, objectief advies en raad. Bij tijdig inschakelen van een advocaat kunnen onverhoopte langdradige en slepende procedures voorkomen worden. Emoties kunnen hoog oplopen en dramatische escalaties zijn snel gevormd. Een advocaat weet wat goede middelen zijn die hij tot zijn beschikking heeft om tot een snelle oplossing te komen. Soms is hier zelfs maar een enkel gesprek of schrijven voor nodig. Bijkomstig voordeel is dat dit uiteindelijk ook zal besparen op onnodige kosten.

Overgaan tot een advocaat zoeken

Op het internet zijn tal van zoekmachines te vinden die je kunnen helpen bij het vinden van een geschikte advocaat. Je vindt zo een register waarin alle advocaten vermeld staan die lid zijn van de Raad voor Rechtsbijstand. Je kunt hierin gelijk aangeven op welk rechtsgebied de advocaat gespecialiseerd dient te zijn, zodat hij jou kan helpen bij het juridische probleem dat aan de orde is. Selecteer op thema’s als ontslag, echtscheiding, werk en dergelijke. Zo krijg je gelijk een lijst met aanbevolen advocaten in beeld, waaruit je dan een keuze kunt maken. Het is verstandig om eerst een gesprek aan te vragen, zodat je weet of het daadwerkelijk de juiste match is.

contractenrecht rechtsgebied

Voordat je een gesprek aanvraagt

Allereerst doe je er goed aan om te informeren of een informatief kennismakingsgesprek gratis is of dat hiervoor kosten worden gerekend. Het is lang niet altijd het geval dat je een vrijblijvend gesprek kunt aanvragen, zonder dat hiervoor betaald hoeft te worden. Toch bieden veel advocatenkantoren wel een gratis intakegesprek aan om kennis te maken en een eerste indruk te krijgen van de problematiek. Pas na deze korte evaluatie van de problematische kwestie zal een offerte worden opgesteld.

Waar dient het intakegesprek voor?

Tijdens het intakegesprek kan worden vastgesteld of de advocaat de juiste persoon is voor deze thematiek en of er een prettige samenwerking tussen klant en advocaat tot stand kan komen. Meestal betreft het een gesprek van maximaal 30 minuten waarin de zaak wordt voorgelegd. Vervolgens wordt aan de hand van de gegevens die worden besproken, een verdere kosteninschatting gemaakt en de slagingskans bepaalt. Zo weet de advocaat waar zijn expertise voor nodig is en krijg je zelf de kans je verhaal te vertellen en een eerste inzicht in het verdere verloop.

Bereid het intakegesprek goed voor

Voordat u naar het intakegesprek gaat, is het goed om precies voor uzelf te bedenken wat u wilt vertellen, vragen en waar u naar wilt informeren. Wat zijn de dingen die u pertinent moet weten, voordat u iemand inhuurt om uw belangen te verdedigen? Welke vragen moet u stellen om een volledig beeld te krijgen over de advocaat zelf, het vraagstuk waarvoor u zijn hulp inroept en de procedure die ophanden is? Hoe beter u voorbereid bent, des te gemakkelijker verloopt het gesprek. U eindigt zo met de juiste informatie en een realistisch beeld van wat u kunt verwachten.

Belangrijke vragen voor een eerste gesprek

Uiteraard is het verstandig eerst navraag te doen op welke rechtsgebieden de advocaat zich voornamelijk richt en in wat voor typen zaken hij voornamelijk ervaring heeft opgedaan. Een advocaat zoeken moet wel uiteindelijk leiden tot een advocaat die de aangewezen persoon is om u te helpen met uw specifieke probleem. Het is daarom zeker goed om te informeren naar hoeveel overeenkomstige zaken hij succesvol tot een goede afloop heeft begeleid. Vervolgens kunt u profiteren van zijn kennis en ervaring door een inschatting te vragen voor de slagingskans en duur van de procedure. Wat als de uitkomst minder positief blijkt, wat zijn dan eventuele gevolgen of bijkomstigheden waaraan gedacht moet worden?

personen-en-familierecht rechtsgebied

Verloop van samenwerking

Juiste advocaten zoeken kan een hele onderneming zijn. Het is verstandig om vooraf aan de samenwerking volledig te bespreken hoe het verloop hiervan kan worden ingeschat. Ook duidelijke afspraken over afwezigheid van de advocaat of hoe de communicatie zal verlopen brengt rust en vertrouwen. Het kan onverhoopt uiteraard voorkomen dat het niet klikt tussen u en de advocaat of dat er zelfs sprake is van ontevredenheid over de dienstverlening die deze biedt ter behartiging van uw zaak. Bekijk daarom ook altijd vooraf welke procedure is opgezet ter afhandeling van klachten. Een advocaat dient altijd aangesloten te zijn bij een geschillencommissie die een oordeel zal vellen over de bekwaamheid in dienstbetrekking van de advocaat ten opzichte van de behandeling van de voorgelegde zaak. Er zijn ook altijd algemene voorwaarden opgesteld en het is belangrijk deze vooraf nauwkeurig door te nemen, zodat u weet wat u kunt verwachten en hoe een advocaat te werk gaat.

Financieel plaatje begroten

Wanneer een advocaat besloten heeft de door u voorgelegde zaak in behandeling te nemen, komt uiteraard gelijk het financiële plaatje in beeld. Waar het intakegesprek mogelijk nog gratis was, de rest van de procedure zal zeker kosten met zich meebrengen. Bij een advocaat zoeken is het vanzelfsprekend ook dit aandachtspunt in de gaten te houden en duidelijkheid te vragen over hoe de kosten zullen zijn opgebouwd en in hoeverre u hier overzicht op kunt behouden. U kunt bij een betrouwbare advocaat namelijk zeker vragen om tussentijds een schriftelijk overzicht te ontvangen waarin eventuele wijzigingen en reeds opgebouwde uitgaven worden voorgelegd. Hierin wordt helder omschreven waar de kosten betrekking op hebben en wat de advocaat allemaal in rekening zal brengen.

Gesubsidieerde juridische ondersteuning

Wanneer u zich realiseert dat juridische bijstand nodig is voor de verdediging van uw zaak, kunnen de kosten u beangstigen. Zeker wanneer u eigenlijk niet voldoende inkomsten hebt om deze steun in te schakelen, kan er een drempel ontstaan. Om hierin tegemoet te komen en om ondersteuning voor iedereen toegankelijk te maken, kunt u in sommige gevallen aanspraak maken op gesubsidieerde rechtsbijstand. Hierbij geldt een vergoeding voor de kosten die voortkomen uit een lopende procedure. Houd hierbij wel altijd rekening met een mogelijke persoonlijke bijdrage. Er wordt gekeken naar de inkomensgrenzen voor juridische rechtsbijstand om te bepalen of u hiervoor in aanmerking komt.

Juridische rechtsbijstand dekt niet alles

De vergoeding die u mogelijk kunt krijgen, dekt lang niet alle kosten. De ondersteuning die u ontvangt van een advocaat of mediator vallen er wel onder, maar bijkomstige griffierechten niet. Een vermindering op deze kosten is wel mogelijk. U betaalt zelf voor proceskosten die worden gerekend voor inschakeling van procureurs of deurwaarders. Wanneer u in het gelijk wordt gesteld, zullen de kosten mogelijk worden verhaald op de tegenpartij. Samen met uw advocaat kunt u de aanvraag voor gesubsidieerde rechtsbijstand opstellen

overleg met advocaat

Een goede advocaat verdiept zich in uw zaak

Een goede advocaat zal zich altijd verdiepen in een voorgelegde zaak en zoveel mogelijk informatie vragen als nodig is om een duidelijk beeld te hebben van de omstandigheden. Hierop kan hij zijn dienstverlening afstemmen en bepalen hoe hij zijn kennis en vaardigheden kan inzetten om de zaak zoveel mogelijk, met in achtneming van uw belang, tot een goede uitkomst te brengen. Betrokken advocaten zoeken is noodzakelijk om het vertrouwen te krijgen dat uw zaak met aandacht en zorg wordt behandeld. Dit maakt het proces, wat toch al spannend en zenuwslopend kan zijn, een stuk dragelijker en positiever.

Onenigheid blijft mogelijk

Ondanks dat u veel tijd hebt besteed om de juiste advocaat uit te kiezen en mogelijk eerst overtuigd was van de goede service, kan het alsnog voorkomen dat de dienstverlening die de advocaat uiteindelijk biedt, tegenvalt. Wellicht verloopt het proces niet geheel zoals verwacht of vooraf was voorgehouden en ervaart u overtuigingen dat de advocaat steken heeft laten vallen. Dan is het mogelijk om een klacht voor te leggen. Door vooraf bij het advocaat zoeken ook te kijken naar de klachtenprocedures die worden aangeboden bij potentiële advocaten, weet u welke stappen u kunt nemen om weer op één lijn te komen.

Klachtenprocedure inzetten

Een goede advocaat laat altijd weten welke klachtenprocedure kan worden ingezet wanneer een klant niet tevreden is met de geleverde dienstverlening. Uiteraard zal de advocaat altijd eerst zelf bereid zijn de klacht te horen en hierin een oplossing te vinden. U kunt dan ook eerst met de advocaat zelf in gesprek gaan om te bekijken hoe de dienstverlening kan worden aangepast en hoe hij meer in de wensen tegemoet kan komen. Mogelijk is er sprake van miscommunicatie waar met wat meer duidelijkheid vanzelf opheldering in kan worden gebracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u een klachtenprocedure starten. Hiervoor bekijkt u eerst tot welk arrondissement uw advocaat valt in de orde van advocaten. Vervolgens kunt u op het desbetreffende kantoor een klacht indienen. Door uzelf hier vooraf goed van op de hoogte te brengen, weet u dat u goed beschermd bent bij een onverhoopt aanvullend conflict met uw advocaat.

klachten advocaat

Advocaten zoeken op rechtsgebied

Om de juiste advocaat te vinden die zich kan behartigen voor uw zaak, is het belangrijk te realiseren dat er verschillende rechtsgebieden zijn. Elk rechtsgebied heeft kennis van een specifiek aspect waarvoor juridische bijstand gewenst kan zijn. Enkele voorbeelden van rechtsgebieden zijn het arbeidsrecht, bestuursrecht, het civiel recht, contractenrecht, goederenrecht, huurrecht, letselschade, personen- en familierecht, strafrecht, ondernemingsrecht of vreemdelingenrecht. Afhankelijk binnen welk rechtsgebied uw specifieke conflict of juridisch probleem valt, kunt u een advocaat zoeken die hierin zijn specialisme heeft gevonden.

Uitweiding op enkele rechtsgebieden

Wanneer er sprake is van civiel recht, treedt een conflict op tussen burgers. Een civiele zitting is kenmerkend doordat deze doorgaans openbaar is, zodat ook niet betrokken mensen gewoon het proces kunnen volgen. Arbeidsrecht kan worden ingezet wanneer er een conflict ontstaat tussen een werkgever en werknemer. Veelal zal de aandacht hierbij gericht zijn op wat is afgesproken in de arbeidsovereenkomst. Ook in een huurovereenkomst kan onenigheid ontstaan, bijvoorbeeld bij uitblijven van betaling van maandelijkse huur. Een verhuurder kan dan recht gaan halen om de huurder alsnog zover te krijgen om de schuld te betalen.

Andere rechtsgebieden zijn ook herkenbaar

Letselschade heeft betrekking op schade die is opgedaan op zowel geestelijk als lichamelijk vlak bij een ongeval. Veelal zal hierbij gekeken worden naar de schuldbepaling, zodat duidelijk kan worden vastgesteld wie in gebreke was en wie dus de kosten voor herstel zal moeten voldoen. Letselschade kunt u oplopen op het werk, in het verkeer, maar ook in bijvoorbeeld het ziekenhuis. Dit rechtsgebied bekijkt onder meer hoe schadevergoeding kan worden vergoed en voornamelijk door wie. Wanneer  conflicten ontstaan als gevolg van scheidingen, overlijdens of voogdijkwesties, dan heeft u te maken met het personen- en familierecht.

advocaat zoeken op rechtsgebied

Goede evaluatie biedt uitzicht

Door een goede advocaat zoeken aandacht te geven en duidelijk te krijgen in welk rechtsgebied het juridische probleem valt waar u mee te maken heeft, zal de kans op een gunstige uitkomst groter worden. Er zijn zeker veel aandachtspunten waar u vooraf alert op dient te zijn, maar die wel het gehele proces vergemakkelijken en kalmer maken. Ook al is een advocaat niet altijd nodig, het kan zeker verstandig zijn om u wel te verdiepen in de mogelijkheden. De kosten mogen u in eerste instantie doen besluiten van een dergelijke juridische ondersteuning af te zien. Uiteindelijk kan het een verdere financiële tegenvaller helpen voorkomen, doordat de advocaat u met kennis en inzicht in de gerechtelijke procedures kan wijzen op dingen waar u zelf geen weet van hebt. Een advocaat zoeken vereist aandacht en een zorgvuldige overweging, maar het geeft wel voldoening.