Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Arbeidsconflict

Heeft u te maken met een arbeidsconflict met bijvoorbeeld uw baas of collega’s? Dit kan voorkomen, omdat collega’s op de werkvloer vaak verschillende meningen hebben. Een arbeidsconflict ontstaat dus al snel op uw werk.

Arbeidsconflict werkgever

Arbeidsconflicten ontstaan meestal tussen de werkgever en de werknemer. In de meeste gevallen loopt een arbeidsconflict slecht af voor de werknemer, wat kan leiden tot ontslag.  Een van de gevolgen van een arbeidsconflict kan zijn dat de werknemer zich ziek gaat melden. Dit is een manier om het probleem te ontwijken en niet op te lossen. Het is beter om dit probleem op te lossen.

Bij een arbeidsconflict adviseren wij om met uw baas of werknemer te gaan praten. Indien dit niet mogelijk is doordat het arbeidsconflict te hoog opgelopen is, kunt u gebruik maken van een mediator.  Een mediator zorgt

arbeidsconflict ontslag

Ontslag door arbeidsconflict

Indien het arbeidsconflict niet opgelost kan worden, is enkel de mogelijkheid om de werknemer te ontslaan nog open. Hiervoor dient de werkgever een vaststellingsovereenkomst of ontbindingsovereenkomst aan de werknemer aan te bieden. Als werknemer is het verstandig om niet meteen akkoord te gaan met wat de werkgever aanbiedt, omdat er nog mogelijkheden zijn om te onderhandelen over uw opzegtermijn en de transitievergoeding.

Indien door het conflict het moeilijk is om te onderhandelen of u heeft er te weinig verstand van, raden wij een advocaat aan die u hiermee kan helpen. Deze advocaat helpt u met de onderhandeling en zorgt ervoor dat het goed komt.

De optie voor de werkgever is om een procedure via de kantonrechter te starten. In dit geval is het voor de werknemer zeker verstandig om hulp te vragen van een advocaat.

Wij als advocatenkantoorzoeken.nl kunnen u helpen met het zoeken naar een advocaat die gespecialiseerd is in dit vakgebied.  Hieronder staan een paar voorbeelden die van toepassing zijn op een arbeidsconflict.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

Plaats opdracht

Arbeidsconflict ziekmelding ontslag

Wilt uw baas u ontslaan wegens een arbeidsconflict ziekmelding ontslag? Conflict en ziekte kan een lastig onderwerp zijn. De werknemer is vrij goed beschermd tegen ontslag tijdens ziekte. Toch zijn er verschillende manieren dat uw werkgever u toch kan ontslaan. Een werkgever mag een werknemer ontslaan tijdens ziekte, maar het is niet toegestaan om een werknemer wegens ziekte te ontslaan. Er zijn wel uitzonderingen. Een uitzondering is bijvoorbeeld als een werknemer een ziekteperiode heeft van langer dan twee jaar.

In de wet staat dat de arbeidsovereenkomst de eerste twee jaar niet mag worden opgezegd wegens ziekte of arbeidsongeschikt. Na deze twee jaar kan de werkgever een ontslagvergunning aanvragen.

Uitzonderingen ontslag tijdens ziekmelding

Er zijn een aantal uitzonderingen dat de werkgever de werknemer toch kan ontslaan tijdens ziekte. Hieronder staan er vier:

  • Tijdens uw ziekte wordt een deel of de gehele organisatie afgesloten.
  • De werknemer werkt niet mee met een redelijke re-integratie van bedrijfsarts of werkgever.
  • De werkgever geeft passend arbeid die de werknemer kan uitvoeren, maar die weigert deze bijpassende arbeid te doen.
  • De werknemer weigert medewerking aan het opstellen, bijstellen en evalueren van een plan van aanpak.

In deze vier gevallen dient de werkgever een ontslagvergunning aan te vragen. Indien deze ontslagvergunning wordt goedgekeurd, is het mogelijk om een werknemer te ontslaan tijdens ziekte.

Arbeidsconflict vergoeding

Tijdens een arbeidsconflict kunt u worden ontslagen. Voor ontslag door arbeidsconflict krijgt u een vergoeding. De werkgever moet stemming krijgen van de kantonrechter om u te ontslaan. Als u ontslagen wordt zonder een goede reden, kunt u een hogere transitievergoeding krijgen dan de wettelijke transitievergoeding. U kunt ook zelf gaan onderhandelen met uw werknemer of werkgever. Tijdens dit gesprek kunt u een beëindigingsvergoeding overeenkomen. Indien er een rechtszaak komt worden de kosten hoger.

Arbeidsconflict vermijden

Een arbeidsconflict kan veel kosten met zich meebrengen voor werkgever en werknemer. De volgende tips kunnen u helpen met het arbeidsconflict te vermijden:

1. Kijk om u heen.

Als u ziet dat er onenigheid is tussen uw collega’s, bijvoorbeeld over projecten of over de lunch, kan dit een arbeidsconflict opleveren. Een arbeidsconflict kan snel hoog oplopen en persoonlijk worden. Zorg ervoor dat de collega’s rustig worden en kom er later op terug.

2. Voorkom verkeerde aannames

Indien u een aantal keren aan een collega vraagt iets uit te voeren en hij doet het niet, krijgt u een aanname dat uw collega dit opzettelijk doet. Bij z’n moment is het belangrijk om te vragen aan uw collega waarom hij het nog niet gedaan heeft. Misschien is hij het daadwerkelijk vergeten of zat hij fout met de afgesproken deadline.

3. Communiceer!

Bij een arbeidsconflict communiceren meestal beide partijen slecht of beperkt. Bij een arbeidsconflict is het juist belangrijk dat u communiceert. Niet via de e-mail, maar persoonlijk. Zeg wat je denkt en voelt. Zo bespreek je het probleem en misschien heb je met je gevoel wel ongelijk? Misschien heeft de andere partij wel een goede reden waarom dit arbeidsconflict is ontstaan. Leef je in de andere partij in.

4. Neem het conflict serieus

Een arbeidsconflict kan groot uitkomen. Indien u signalen ziet waardoor een arbeidsconflict kan ontstaan, neem dit dan serieus. Niet alleen het werkplezier en het vertrouwen kan er onder lijden, maar het kan ook veel geld en tijd kosten.