Selecteer een pagina

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plaats opdracht

Wanneer krijgt u een erfenis?

Een erfenis krijgt u als een persoon is overleden die jou heeft opgenomen in zijn testament. Deze erfenis wordt verdeeld in een periode waarbij hevige emoties plaats kunnen vinden. Regelmatig komt het voor dat de erfgenamen onderling het niet eens zijn over de verdeling van de erfenis. Ook komt het voor dat de erfgenamen ontevreden zijn over de executeur. Voor bovenstaande problemen kan een rechter worden ingeschakeld. Wij van “Advocatenkantoorzoeken.nl” hebben aangesloten advocaten die gespecialiseerd zijn in het erfrecht en u dus kunnen helpen.

Erfbelasting

De erfbelasting varieert van 10% tot wel 40%. De hoogte van de erfenis die u als erfgenamen ontvangt hangt af van uw relatie met de overledene. Er wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen, kinderen met handicap, pleegkinderen, partners, samenwoners en aanverwanten.  Er zijn ook vrijstellingen voor het ontvangen van een erfenis. Ook dit is afhankelijk van de relatie met de overledene.

erfbelasting

Successierechten

Sinds 2010 bestaat het successierecht niet meer. Successierecht was de belasting die u betaalde voor een erfenis. Dit heet tegenwoordig erfbelasting.

Wettelijke verdeling erfenis

Als de overledene geen testament heeft gemaakt, getrouwd is (of geregistreerd partner) en kinderen heeft, dan is er sprake van een wettelijke verdeling van de erfenis. De hele erfenis van de overledene gaat naar de echtgenoot/geregistreerd partner.

Ondanks dat het hele bedrag naar de echtgenoot/geregistreerd partner gaat, hebben de kinderen wel recht op hun wettelijke erfdeel. De echtgenoot heeft een schuld jegens de kinderen. De kinderen krijgen dit geld pas als ook de ander ouder overleden is.

Net zoals de echtgenoot dienen de kinderen wel aangifte te doen voor de erfbelasting als het deel groter is dan de vrijstelling. De erfbelasting wordt betaald door de echtgenoot van de overledene.

Weet u niet welke advocaat het beste past bij uw zaak?

Vul het formulier in via onderstaande knop. Door uw gegevens en uw juridisch probleem achter te laten koppelen wij uw zaak met maximaal 4 advocaten die passen bij uw zaak. Dit is gratis en geheel vrijblijvend!

 

Plaats opdracht

Beneficiair aanvaarden

Als u aangegeven hebt om beneficiair te aanvaarden, betekent dit dat u alleen de erfenis accepteert als het gaat om een positief saldo. Dus de bezittingen zijn meer dan de schulden van de overledene.

Dit betekent dus als de erfenis onverwachts een negatief saldo heeft, de schuldeisers u niet aansprakelijk kunnen stellen voor de schulden. Hiertegenover staat dat de erfgenamen pas hun deel ontvangen als alle schulden zijn betaald.

Als u een beneficiair aanvaarden wilt aanvragen, moet u een verklaring afleggen bij de rechtbank waar de overledene woont. In de meeste gevallen maakt de notaris deze verklaring op. Deze aanvaarding wordt opgenomen in het boedelregister wat openbaar is.

erfenis verdelen