Selecteer een pagina

U heeft goede relaties met vrijwel al uw klanten, medewerkers, leveranciers en andere zakelijke relaties. Met één van uw zakelijke relaties dreigt er echter een conflict. Dit conflict kan door allerlei oorzaken ontstaan. Denk hierbij aan een fout van uw kant, maar ook aan een fout van de ander, het niet nakomen van afspraken en ga zo maar door. Wat de oorzaak van het conflict is, maakt niet zo veel uit. Als u het zakelijke conflict maar op de juiste manier op weet te lossen.

In dit artikel leest u welke stappen u moet ondernemen als er een zakelijk conflict dreigt. De informatie in dit artikel is relevant voor alle soorten conflicten, maar zeker voor zakelijke geschillen die door een fout van de andere partij veroorzaakt zijn.

conflict bespreken

Controleer uw contracten en afspraken

Toen u in contact kwam met de klant, de medewerker, de leverancier of de andere partij waar u nu problemen mee heeft, zijn er bepaalde afspraken gemaakt. Deze afspraken controleert u eens goed. Nu kunt u namelijk precies zien op welk gebied en in welke mate de tegenpartij van het conflict tekort is geschoten. Deze informatie is erg belangrijk voor het op de juiste manier oplossen van het conflict.

contract bekijken

Dien een schriftelijke klacht in

Stel, u heeft een product besteld bij uw leverancier en heeft dit product nooit ontvangen. Nu kunt u telefonisch contact opnemen met uw leverancier, maar van mondeling contact heeft u totaal geen bewijs. Wat u beter kunt doen, is een schriftelijke klacht indienen. Wacht hier niet te lang mee, want u wil natuurlijk dat uw conflict zo snel mogelijk wordt opgelost.

schriftelijke klacht

Stel de ander in gebreke

Wordt er niet gereageerd op uw schriftelijke klacht, dan kunt u de tegenpartij in gebreke stellen. U geeft in feite aan dat de tegenpartij de afspraken die u samen gemaakt heeft, niet is nagekomen. Ook geeft u de tegenpartij van het conflict de tijd om de overeenkomst alsnog na te komen. Houd de redelijke termijn van 14 dagen aan en kom in actie als u binnen deze tijd nog niets van de tegenpartij gehoord heeft. Ook als de tegenpartij niet aan de overeenkomst kan voldoen, kunt u in actie komen.

Uw conflict oplossen met een mediator

Heeft u de tegenpartij van uw zakelijke conflict in gebreke gesteld, maar is er nog steeds niets veranderd? Dan kunt u een mediator inschakelen om uw conflict samen met u én met de tegenpartij op te lossen. Een mediator is een onafhankelijke bemiddelaar die u en de tegenpartij van uw conflict helpt om het geschil op te lossen. Niet op een manier die enkel voor u prettig voelt, maar op een manier waar beide partijen achter staan.