Selecteer een pagina

Bedrijfsoverdrachten zijn net als sneeuwvlokken, iedere deal is uniek. Veel deals kunnen worden gesloten met een koper, een verkoper en slechts één advocaat.  Aan de andere kant heb je de deals waarbij er tientallen partijen betrokken zijn. Denk aan multidisciplinaire advocatenteams in verschillende landen, HR-specialisten financieringsbronnen, financiële adviseurs, verzekeraars en zelfs lobbyisten.Met dat in gedachten volgt hier een lijst van belangrijke M&A-deelnemers met een beknopte (en soms te vereenvoudigde of onvolledige) beschrijving van de rollen die zij spelen:

De kopende partij

Bij elke M&A-transactie is ten minste één koper of koper betrokken, de partij die de overname zal uitvoeren. Dit is de persoon (d.w.z. de persoon of onderneming) die de koopovereenkomst ondertekent, de aankoopprijs betaalt en die na de deal, direct of indirect, eigenaar is van, of zeggenschap heeft over de doelonderneming of haar activa.Hoewel de koper vaak de uiteindelijke moedermaatschappij is die bij de transactie betrokken is, hoeft dat niet zo te zijn. In feite is dat vaak niet het geval. In plaats daarvan kan een bedrijf dat een overname wil voltooien, gebruik maken van een bestaande operationele dochteronderneming of een nieuwe onderneming vormen. Dit kan om verschillende redenen gebeuren, onder meer om operationele, fiscale, regelgevende en risico beperkende voordelen.

advocaten zoekenDe verkopende partij

De verkoper in een M&A-transactie is de persoon of personen die de door de koper gekochte bedrijf verkopen. Bij particuliere fusies en overnames, waarbij doorgaans één of een kleine groep personen de zeggenschap heeft over de doelonderneming, zullen deze “controlepersonen” in de regel optreden als verkoper. In die hoedanigheid als tegenhanger van de koper ondertekenen zij de koopovereenkomst, ontvangen zij de aankoopprijs en dragen zij de effecten of activa waarop de transactie betrekking heeft over.

Het doelwit

De term ‘doelwit’ wordt meestal gebruikt om een onderneming aan te duiden, in plaats van de activa, eigendom of controle die in de fusie- en overnametransactie zullen worden verworven. Het kan niet alleen betrekking hebben op het onderwerp van een private M&A transactie, maar ook op een publieke transactie.

M&A advocaten

De belangrijkste partijen bij M&A-transacties schakelen elk hun eigen advocaten in, dit kunnen in-house advocaten zijn, maar vaker zijn dit M&A-advocaten van een extern advocatenkantoren.

Bedrijfsadviseurs

Daarnaast zijn er ook adviseurs die het gehele proces voor een kopende of verkopende partij uit handen kunnen nemen. Zij schakelen een specialistische advocaat in, doen de due diligence, voeren de onderhandelingen uit en maken de deal rond. Pieter de Vries is zo’n gespecialiseerde adviseur.